ثبت نام محدود کلاس GPS روزهای یکشنبه و سه شنبه به تاریخ شروع 31 فروردین

برنامه ثبت نام دوره مکالمه بدون کتاب با ویرایش جدید
15 مارس, 2021
مکالمه تضمینی با دوره GPS. ثبت نام محدود در اردیبهشت ماه
26 آوریل, 2021

دوره مکالمه بدون کتاب با ویرایش جدید مورد استقبال زیادی قرار گرفته و بعد از تکمیل ظرفیت تایم 7:30 الی 9 که از 24 فروردین شروع شد، برای تایم 5:30 الی 7 نیز ظرفیت زیادی برای ثبت نام باقی نمانده است. لذا درخواست میشود که علاقمندان به شرکت در این تایم در اسرع وقت با شماره موسسه تماس گرفته و یا به واتسپ موسسه گپ پیغام بدهید.

02188206090

09227468180