ثبت نام محدود G.P.S صبح با 10درصد تخفیف تا 15 دی

ثبت نام محدود (I.P.I ترم اول) ویژه دی ماه روزهای “دوشنبه و چهارشنبه 5 الی 7 عصر”
9 دسامبر, 2015
ثبت نام محدود (I.P.I 1) دوشنبه و چهارشنبه 5 الی 7 عصر فقط تا 15 دی
26 دسامبر, 2015

ثبت نام دوره مکالمه بدون کتاب برای روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10 الی 11:30 آغاز گردید.

ثبت نام این کلاس فقط تا 15 دی ماه با تخفیف 10 درصدی میباشد.

لطفا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمایید

88206090