شروع دوره I.P.I در مرکز پیروزی ویژه صبح

با G.P.S گپ، زبان فرّار نیست!
10 ژانویه, 2014
آخرین همایش آشنایی با دوره G.P.S با تخفیف ثبت نام در مرکز ونک
27 ژانویه, 2014

دوره از مبتدی تا IELTS در مرکز پیروزی ویژه صبح ها از مورخه 15 بهمن شروع میشود.

این دوره با جزوه انحصاری گپ و با  تاکید بر آموزش چهار مهارت زبان در شش ماه برگزار میگردد و شامل 3 ترم 2 ماهه میباشد.

شروع دوره از 15 بهمن و ساعت برگزاری کلاس 10 الی 12 میباشد.

با پیش ثبت نام ابنترنتی از تخفیف وبژه برخوردار خواهید شد.