IELTS

آزمون (International English Language Testing System (IELTS یا همان سیستم بین المللی زبان انگلیسی در حال حاضر یکی از مهمترین آزمون هایی است که مورد پذیرش بسیاری از سازمان های آموزشی ̨ دولت ها و ارگان های اقتصادی و همچنین واحد های حرفه ای در سراسر دنیا می باشد آزمونی است که نتایج آن به عنوان نتایجی قابل اعتماد و با کیفیت پذیرفته شده است به طوری که حدود ۶۰۰۰ سازمان بین المللی در سراسر دنیا مورد قبول است از جمله: تمام دانشگاه های استرالیا ،کانادا، نیوزلند و انگلستان و حتی در آمریکا بیش از ۲۰۰ دانشگاه ،دانشکده و بسیاری از سازمان های مهم دیگر .
دروه های آمادگی این آزمون در این مؤسسه در قالب ۴۸ جلسه برگزار می شود . امکان این که زبان آموزان بتوانند تنها در مهارت های مورد نیاز خود شرکت کنند به وجود آمده که این مانع از اتلاف وقت و هزینه زبان آموزان می شود .

ارسال پیام

هم اکنون امکان مشاوره آنلاین وجود ندارد. لطفاً پیام خود را ارسال کنید تا ما در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم.

کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره به شما هستند.

برای ارسال دگمه INTER را بزنید