روسی

این زبان به دلیل وسعت کشور روسیه و پس از جداسازی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و باز شدن درهای این کشور به روی دانشجویان و توریست ها رونق زیادی در ایران پیدا کرد. حجم وسیعی از دانشجویان در رشته های مختلف  وابسته به پزشکی و هوافضا و معماری به کشورهای روس زبان ازجمله خود روسیه، ارمنستان،  اوکراین، بلاروس و ….. رفته و لذا قبل از سفر نیاز به آموزش این زبان داشتند.  موسسه گپ از اوایل فعالیت خود متدهای انحصاری برای این زبان فراهم کرد و با برگزاری دوره های مکالمه و آموزش (پادژ) که حالت های دستوری این زبان می باشد، زبان آموزان را به سمت اخذ مدرک ( پاتوَک ) به خوبی هدایت نموده است.

اساتید این مرکز که عموِماً  دوره دیده کشورهای روس زبان می باشد و با لهجه و تلفظ اصلی این زبان را در کانون گپ برگزار می نمایند.

ارسال پیام

هم اکنون امکان مشاوره آنلاین وجود ندارد. لطفاً پیام خود را ارسال کنید تا ما در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم.

کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره به شما هستند.

برای ارسال دگمه INTER را بزنید