آلمانی

زبان آلمانی همواره پس از زبان انگلیسی متقاضیان زیادی را داشته است.لذا دپارتمان آلمانی کانون زبان گپ از ابتدا بهترین اساتید را در این بخش گردآوری کرده و بالاترین سطح کیفیت ارايه داده است. منبع آموزشی کتاب های Studio D  می باشد و آموزش از سطوح پایه A1  شروع و تا دوره های پیشرفته C2 ادامه می یابد. ضمناً برای آزمون های رسمی ZD و ZMP   دوره ویژه ای در نظر گرفته شده و همچنین برای علاقمندان به ادامه تحصیل در کشور آلمان و اتریش برنامه ریزی جداگانه ای انجام می شود.