برنامه کلاسی

زبان آموز گرامی:

لیست نفرات هر کلاس،  10 روز قبل  از شروع کلاس بسته میشود. لذا در صورت داشتن ظرفیت، آخرین مهلت ثبت نام شما، 10 روز قبل از تاریخ شروع میباشد. خواهشمندست جهت برخورداری از  اولویت، در اسرع وقت ثبت نام نمایید تا در روز و ساعت دلخواه خود در کلاس شرکت نمایید.