اسپانیایی

این زبان از لحاظ تعدد کشور هایی که به آن تکلم می کنند دارای رکورد می با شد. نزدیک به 25 کشور در دنیا و عموماَ در آمریکای جنوبی و از لحاظ آمار جمعیتی حدود نیم میلیارد نفر به این زبان تکلم می کنند.

آزمون استاندارد این زبان به نام DELE توسط موسسه سروانتس به طور همزمان در 86 کشور دنیا برگزار می شود و این مدرک در تمامی کشورها از جمله ایالات متحده آمربکا و کانادا اعتبار دارد.

این آزمون مخفف (Los Diplomas de Espanol como Lengva  Extranjera) بوده و موسسه سروانتس که 700 نمایندگی در سراسر دنیا دارد، در کشور ایران نیز دارای دفتر برگزاری آزمون و اعطای گواهینامه می باشد.

دوره زبان اسپانیایی با سیستم آموزشی کتاب Suena در این موسسه تدریس می شود و  سطوح برگزاری دوره ها از A1 الی C2  می باشد.