ایتالیایی

آموزش زبان شیرین ایتالیایی در کانون زبان گپ از ابتدا با استقبال گسترده ای روبرو بوده است. این موسسه از ابتدا توجه ویژه ای به این زبان داشته و لذا سیستم های آموزشی انحصاری را مستقیماَ از کشور ایتالیا تهیه کرده و از آن منابع در کلاس ها استفاده می نماید. کتاب های داستان، فرهنگ لغت های پیشرفته و اساتید تحصیلکرده ایتالیا، این دپارتمان را خاص نموده است. در حال حاضر برای آموزش در کلاس های ترمیک از کتاب اسپرسو (Espresso) استفاده می شود که همگام با مدرسه ایتالیایی ها بوده و ازمنابع مورد تأیید بخش فرهنگی سفارت ایتالیا می باشد. اساتید مجرب این دپارتمان با آمار بالای قبولی در آزمون (Esterni) یا (Privatisti) وهمچنین آماده کردن دانشجویان این زبان برای آزمون های مدرسه ایتالیایی (Scula italiana pierto Della Valle)  نقطه قوت کانون زبان گپ می باشند.