اصطلاحات عامیانه (Slang)

دوره های مرکز پیروزی با تخفیف ویژه افتتاحیه
17 دسامبر, 2013
ضزب المثل (Proverb)
19 دسامبر, 2013