برنامه کامل (G.P.S) از مهر تا دی ماه 1395

ثبت نام محدود GPS “یکشنبه و سه شنبه” ساعت 18 الی 19:30
21 سپتامبر, 2016
تکمیل ظرفیت کلاس GPS ساعت 7:30 تا 9 شب.
28 سپتامبر, 2016

زبان آموزان گرامی که تمایل دارند در کلاسهای دوره مکالمه بدون کتاب شرکت نمایند لطفا با دقت برنامه زیر را بررسی نموده و در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

این برنامه قطعی بوده و با توجه به استقبال زیاد از دوره G.P.S زودتر از زمان شروع تکمیل ظرفیت میشود.

لذا درخواست میگردد در صورت تمایل به شرکت در دوره های فوق ابتدا با شماره موسسه گپ هماهنگی انجام داده و در صورت داشتن ظرفیت نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

تلفنهای تماس:

88206090

88206091

آدرس محل برگزاری کلاس:

ونک – گاندی – کوچه 18 – پلاک 18 – واحد 5

 

11111