برنامه کلاسهای (G.P.S) تابستان و آخرین مهلت ثبت نام

ثبت نام (G.P.S)شنبه و چهارشنبه “19:30 الی 21” آغاز شد
25 می, 2015
ثبت نام ترم اول (I.P.I) روزهای یکشنبه و سه شنبه “7:30 الی 9 شب”
27 می, 2015

برنامه کامل دوره های مکالمه به روش تصویر سازی ذهنی را در جدول زیر مشاهده میکنید.

لطفا پس از انتخاب روز و ساعت مناسب جهت ثبت نام قطعی با آموزشگاه هماهنگی انجام دهید

88206090

88206091

Untitled