تاسوعا و عاشورای حسینی بر همه شیعیان تسلیت باد

شروع (G.P.S) عصر 4 الی 5:30 از یکشنبه 18 آبان
1 نوامبر, 2014
شروع دوره پیشرفته (SUMMIT 2) از 25 آبان
8 نوامبر, 2014

کانون زبان گپ شهادت مولای آزادگان حضرت امام حسین (ع) را به همه زبان آموزان این مرکز تسلیت عرض مینماید.

آرزو مندست دعای شما عزیزان در این شبهای عزیز مقبول درگاه حق باشد.

به جز اینکه امام حسین در عاشورا شهید شده است 
عاشورا نیز در تاریخ شهید شده است. 
و پیام اصلی عاشورا(عدالت) نیز فراموش شده است. 
پس در هر عاشورایی دو شهید موجود است و بر هر شهیدی نوحه ای واجب.