تصاویر آموزشی

همایش رایگان دوره مکالمه به روش تصویر سازی ذهنی (G.P.S)
7 نوامبر, 2013
شروع دوره مکالمه بدون کتاب (G.P.S) ویژه جمعه ها
22 نوامبر, 2013

Picture dictionary

 

آموزش از طریق تصاویر

 

 

cl

 

 

 

 

house

 

 

 

 

 st