ثبت نام دوره های ویژه فروردین

“سال نو مبارک” HAPPY NEW YEAR
20 مارس, 2014
تمدید مهلت ثبت نام دوره مکالمه بدون کتاب
15 آوریل, 2014

آموزشگاه گپ مرکز ونک برای دوره های فروردین ثبت نام میکند:

.

1- دوره  مکالمه انگلیسی بدون کتاب به روش تصویر سازی ذهنی G.P.S

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 4الی 5:30

مهلت ثبت نام: 24 فروردین

.

.

.

2-  دوره 6 ماهه از مبتدی تا Ielts با جزوه انحصاری گپ (I.P.I)

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 5 الی 7

مهلت ثبت نام: 24 فروردین

.

3- Top Notch fundamentals  مبتدی

روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 7 الی 9 شب

مهلت ثبت نام: 22 فروردین