ثبت نام محدود آخرین دوره مکالمه آنلاین 1401 قبل از افزایش شهریه

برگزاری کلاس مکالمه بدون کتاب تا پایان امسال فقط در این 2 تایم
15 دسامبر, 2022

آخرین دوره مکالمه بدون کتاب از 12 بهمن آغاز خواهد شد.

بدلیل محدودیت در برگزاری کلاسهای گروهی، دوره های آتی در سال بعد و با افزایش شهریه همراه خواهد بود.

این دوره تا پایان 6 ماه که مرداد 1402 خواهد بود بدون افزایش شهریه برای زبان آموزان گرامی برگزار خواهد شد.

لذا این فرصت رو از دست ندهید و قبل از تکمیل ظرفیت نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

شماره واتسپ جهت ثبت نام و شنیدن توضیحات:

09227468180