ثبت نام (G.P.S)شنبه و چهارشنبه “19:30 الی 21” آغاز شد

شروع دوره مکالمه با متد تصویر سازی ذهنی (G.P.S) از شنبه 2 خرداد
20 می, 2015
برنامه کلاسهای (G.P.S) تابستان و آخرین مهلت ثبت نام
26 می, 2015

دوره مکالمه به روش تصویر سازی ذهنی با مهلت ثبت نام 18 خرداد در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 7:30 الی 9 شب آماده ثبت نام میباشد.