دوره های مرکز پیروزی با تخفیف ویژه افتتاحیه

شروع دوره مکالمه GPS ویژه صبح از 27 آذر
16 دسامبر, 2013
اصطلاحات عامیانه (Slang)
19 دسامبر, 2013

روز و ساعت  برگزاری کلاسهای مرکز پیروزی به شرح زیر میباشد:

G.P.S  مکالمه بدون کتاب با متد تصویر سازی ذهنی

1) روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح 10 الی 11:30

2) روزهای دوشنبه عصر بصورت فشرده عصر

3) روزهای دوشنبه و پنجشنبه عصر

 

I.P.I  آموزش زبان با جزوه انحصاری گپ

1) روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح 10 الی 11:30

2) شنیه و چهارشنبه عصر ساعت 7 الی 9

 

Top Notch

1)  ترم مبتدی G1 روزهای زوج 5 الی6:30

2) ترم مبتدی G1 روزهای زوج صبح 10 الی 11:30

 

مهلت ثبت نام حداکثر 12 دی ماه میباشد.

 

لازم به ذکر است در هنگام پیش ثبت نام ذکرنام شعبه پیروزی الزامی الزامی است.

با پیش ثبت نام ایتنرنتی از تخفیف ویژه برخوردار خواهید شد.

جهت اطلاع از دوره های دیگر و زمان کلاسهای جدید با شماره های مرکز تماس بگیرید.

تلفن: 33258401 – 33258402