دوره new headway 4th edition در شعبه پیروزی

برگزاری اولین دوره انگلیسی با روش “The New Headway 4th Edition” در شعبه پیروزی
15 آوریل, 2015
“I.P.I ترم اول” از روز شنبه مورخ 29 فروردین در مرکز ونک آغاز میگردد.
16 آوریل, 2015

 

 

 

 

 

 

head way

 

آموزش چهار مهارت زبان انگلیسی با استفاده از مجموعه جدید The New Headway 4th Edition از سری کتب آموزشی معتبر Oxford  صورت میگیرد.

ابن دوره ها بر مبنای شنیداری گفتاری بوده و مکالمه را از سطح مبتدی تا عالی آموزش می دهد.

در جهت جلب رضایت تمام گروه های سنی و کاری اعم از دانشجو، کارمند، شاغل، خانه دار و غیره قابلیت برگزاری کلاسها در دوره های عادی، نیمه فشرده، فشرده، فوق فشرده از ساعت 8 تا 20:30 تمامی روزهای هفته در شعبه پیروزی می باشد.