دوره بحث آزاد و فیلم

 

(Free discussion & Movie)

هدف از برگزاری این دوره، بهبود توانایی های گفتاری و شنیداری زبان آموزان است. حداقل سطح زبان آموز برای شرکت در این کلاس‌ها، متوسطه می‌باشد که پس از ارزیابی توسط موسسه امکان شرکت در کلاس فراهم می‌شود.

مزیت شرکت در این دوره، افزایش دایره واژگان‌، فعال سازی لغات نهفته در ذهن و روان سازی کلام و افزایش اعتماد به نفس در مکالمه می‌باشد.

از مزایای این کلاس علاوه بر موارد فوق می توان به یادگیری اصطلاحات عامیانه بیشتر و همچنین بهبود تلفظ و لهجه‌ نیز اشاره کرد.

در دوره فوق علاوه بر بحث آزاد، از فیلم ها و سریال های روز دنیا که جنبه آموزشی دارند نیز استفاده شایانی می شود. بدین طریق که استاد با نمایش قسمتی از فیلم، توانایی زبان آموزان در درک آن را سنجیده و باعث تقویت شنیدار می شود.