شروع دوره بحث آزاد ویژه سطوح متوسطه تا پیشرفته با حضور استاد مجرب و تحصیلکرده آمریکا از تاریخ ۹۶/۰۶/۲۰

کانون زبان گپ در روزهای دوشنبه  ساعت ۶الی ۷:۳۰ بعد ازظهر ترم جدید کلاس بحث آزاد را برگزار میکند.

این دوره ۱۲ جلسه بوده و ۳ ماه بطول می انجامد.

این دوره ویژه سطوح بالای متوسطه تا پیشرفته میباشد و جهت شرکت در این کلاس تعیین سطح الزامی است.

استاد این دوره از کلاس های بحث آزاد، مجرب و تحصیلکرده آمریکا میباشد که تاثیر فوق العاده ای بر لهجه و یادگیری اصطلاحات کاربردی دارد

تاکید این دوره بر تقویت مکالمات روزمره و همچنین شنیدار در سطح پیشرفته میباشد.

در این دوره  علاوه بر بحث در مورد موضوعات مطرح شده، آموزش شنیدار با فیلم و آهنگ نیز در نظر گرفته شده است.

جهت تعیین قرار مشاوره و تعیین سطح با شماره زیر هماهنگی انجام دهید.

۸۸۲۰۶۰۹۰

۸۸۲۰۶۰۹۱