شروع دوره جدید مکالمه بدون کتاب (G.P.S) برای اولین بار در روزهای جمعه

ضرب المثل ها (Proverbs)
27 اکتبر, 2013
شروع دوره جدید مکالمه بدون کتاب (G.P.S) روزهای شنبه چهارشنبه
28 اکتبر, 2013

دوره جدید مکالمه بدون کتاب (G.P.S)  برای اولین بار در روزهای جمعه  ساعت  1-10  آغاز خواهد شد.

زبان آموزان می توانند تا تاریخ 92/8/22 برای ثبت نام به دفتر مرکزی مراجعه فرمایند.