شروع دوره جدید کلاس های I.P.I

آدرس دفتر مرکزی
24 سپتامبر, 2013
دوره مکالمه به روش تصویر سازی ذهنی (G.P.S)
13 اکتبر, 2013

دوره جدید کلاس های IPI  از تاریخ 92/7/29  روز دوشنبه  ساعت 9-7 در این مرکز برگزار می گردد.