شروع دوره مکالمه بدون کتاب ونک (5:30 الی 7) از 21 بهمن

همایش آشنایی با دوره (G.P.S) و تخفیف ثبت نام در شعبه پیروزی
7 فوریه, 2015
ثبت نام محدود آخرین دوره (G.P.S) سال 1393 صبحها 8:30 الی 10
10 فوریه, 2015

دروه G.P.S با تاکید بر مکالمات و محاورات روزمره در مرکز ونک از روز سه شنبه 21 بهمن آغاز میگردد.

این دوره در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 5:30 الی 7 عصر میباشد.

ظرفیت دوره تقریبا تکمیل و تنها تعداد بسیار محدودی باقی است.

همین امروز با موسسه تماس بگیرید.

88206090