شروع کلاس بحث آزاد سطح پیشرفته از ۹۶/۰۵/۱۷ روز دوشنبه

ترم جدید کلاس بحث آزاد کانون زبان گپ در روزهای دوشنبه ساعت ۶  الی ۷/۳۰ بعد ازظهر  برگزار میگردد.

این دوره ۱۲ جلسه بوده و ۳ ماه بطول می انجامد.

دوره بحث آزاد ویژه  سطوح بالای متوسطه تا پیشرفته میباشد به همین جهت برای شرکت در این کلاس تعیین سطح الزامی است.

تاکید این دوره بر تقویت مکالمات روزمره افزایش دایره لغات و همچنین شنیدار در سطح پیشرفته میباشد.

در دوره فوق علاوه بر بحث در مورد موضوعات تعیین  شده، آموزش شنیدار با فیلم و آهنگ نیز در نظر گرفته شده است.

جهت تعیین قرار مشاوره و تعیین سطح با شماره زیر هماهنگی انجام دهید.

۸۸۲۰۶۰۹۱

۸۸۲۰۶۰۹۰