شروع G.P.S صبح شعبه پیروزی از 29 مهر

آخرین مهلت ثبت نام (I.P.I 1) فقط 31 مهر
17 اکتبر, 2014
ثبت نام G.P.S عصر ونک فقط تا 10 آبان
21 اکتبر, 2014

دوره مکالمه با متد تصویر سازی ذهنی ویژه شعبه پیروزی از روز سه شنبه 29 مهر ساعت 10 صبح در این مرکز آغاز میگردد.

این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار میگردد.

با توجه به تخفیف متعلقه   به این دوره، در صورت  تمایل به شرکت در کلاس با شماره های شعبه پیروزی تماس بگیرید.

33258401

33258402