ضرب المثل ها (Proverbs)

کانون پیشرفته زبانهای خارجی گپ
22 اکتبر, 2013
شروع دوره جدید مکالمه بدون کتاب (G.P.S) برای اولین بار در روزهای جمعه
28 اکتبر, 2013

 

  • عقل سالم در بدن سالم                                                                 A sound mind in a sound body