عید سعید قربان بر همه مسلمانان مبارکباد

بحث آزاد و فیلم از پنجشنبه 10 مهر شروع میشود
1 اکتبر, 2014
(I.P.I3) در سطح Intermediate از امروز آغاز میگردد
11 اکتبر, 2014

 

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد

عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد . . .

کانون زبان گپ این عید فرخنده که سمبل رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین میباشد را بر همه ابراهیمیان و همراهان موسسه گپ تبریک میگوید.

زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم باد.