فرا رسیدن عاشورای حسینی را به عموم شیعیان تسلیت میگوییم