پیش ثبت نام (تخفیف ویژه)

زبان آموزان گرامی:

با پیش تبت نام اینترنتی از تخفیف ویژه درثبت نام برخوردار خواهید شد.

( ذکر شماره تماس الزامی است )

جهت دریافت تخفیف، تا یک هفته فرصت دارید با مراجعه به موسسه، فرم ثبت نام اصلی را پر نموده و واریز وجه نمایید.

[box]

  نام (الزامی)

  نام خانوادگی (الزامی)

  پست الکترونیک (الزامی)

  شماره تماس

  انتخاب دوره

  انتخاب شعبه (الزامی)

  توضیحات بیشتر

  [/box]