مقاله

آزمون CPE چیست ؟

                   Cambridge Certificate of Proficiency in English )  CPE ) CPE پیشرفته ترین و بالاترین سطح امتحانات بین المللی زبان انگلیسی دانشگاه

ادامه مطلب »

آزمون CAE چیست؟

       CAE مخفف Certificate in Advanced English آزمونی است برای سنجش دانش زبانی غیر انگیسی زبانان. این امتحان توانایی زبان انگلیسی زبان آموزانی را

ادامه مطلب »

آزمون FCE چیست؟

      (FCE  (First Certificate in English آزمونی ای است که دانش زبانی غیر انگلیسی زبانان را در سطح متوسط ارزیابی می کند. این آزمون

ادامه مطلب »

آزمون KET چیست؟

آزمون Key English Test)  KET) میزان توانایی زبان آموزان را در بکارگیری انگلیسی روزمره در سطح پیش از متوسط می سنجد. این آزمون معیار پذیرفته شده ای

ادامه مطلب »

آزمون TOEIC چیست؟

توئیک (TOEIC) مخفف آزمون زبان انگلیسی برای ارتباطات بین المللی (Test of English for International Communication) می باشد که به سنجش توانایی افراد غیر انگلیسی  زبان در استفاده از انگلیسی

ادامه مطلب »

آزمون GRE چیست؟

( Graduate Record Examinations )  دانشگاه های آمریکا و برخی از دانشگاه‌های بسیار معتبر کشورهای دیگر (عمدتا کانادا) نمره‌ی این امتحان را به عنوان یکی از مدارکِ

ادامه مطلب »