چگونه می توان در ۶ ماه، صحبت کردن به انگلیسی را، به بهترین شکل یاد گرفت؟»

images (1)

           

 

 

                چگونه می توان در ۶ ماه، صحبت کردن به انگلیسی را، به بهترین شکل یاد گرفت؟»

 

 

 

دوست عزیز،

آیا شما زمانی که انگلیسی صحبت می کنید، احساس خجالت می کنید؟!

آیا تلفظ های شما وحشتناک است؟

آیا تعداد اشتباهات قواعد دستورزبان شما در حین انگلیسی صحبت کردن، خیلی زیاد است؟

آیا انگلیسی زبانان، در فهم منظور شما دچار مشکل می شوند؟

آیا آن ها زمانی که شما انگلیسی صحبت می کنید، گیج می شوند؟

آیا فهم منظور انگلیسی زبانان، برای شما مشکل است؟

آیا شما زمانی که می بینید هنوز نمی توانید منظور انگلیسی زبانان را به راحتی درک کنید، منزجر و ناراحت می شوید؟

شما در طی سال ها به مطالعه زبان انگلیسی مشغول بوده اید.  متون انگلیسی را به خوبی می خوانید، اما وقتی که زمان صحبت کردن به انگلیسی فرا می رسد، عصبانی میشوید و یا احساس شرمندگی و خجالت می کنید.

آیا این ممکن است که شما هرگز نتوانید به خوبی انگلیسی صحبت کنید؟

آیا شما از این که در طی سال ها، مطالعه داشته اید، اما هنوز نمی توانید به راحتی انگلیسی صحبت کنید، عصبانی هستید؟

مشکل کجاست؟ آیا شما زمان مطالعه تان را تلف کرده اید؟ آیا شما تمام واژگان انگلیسی ای که بلد بوده اید را، فراموش کرده اید؟

آیا روزی فرا خواهد رسید که بتوانید به زیبایی، انگلیسی صحبت کنید؟

آیا تا به حال زمانی که در حال صحبت کردن به انگلیسی هستید احساس آرامش و شادی کرده اید؟

اگر در دوره 6 ماهه مکالمه بدون کتاب کانون زبان گپ شرکت کنید، نگرشتان نسبت به آموزش عوض خواهد شد.

اساس این دوره محاورات و مکالمات روزمره میباشد که در کلاس بوسیله تصاویر و تکرار، و در منزل نیز با گوش کردن به سی دی که هر جلسه به زبان آموز داده میشود انجام میپذیرد.

 

جهت توضیحات تکمیلی این دوره لطفا کلیک کنید.

Button