چگونه یک زبان خارجی را بهتر یاد بگیریم؟

شروع (I.P.I 4) ویژه سطوح بالای متوسطه از دوشنبه 4 اسفند
21 فوریه, 2015
دوره های ترمیک New Headway در شعبه پیروزی
28 فوریه, 2015

یادگیری بهتر زبان

گفته می شود بهتر است برای یادگیری زبان خارجی همان ترتیب یادگیری زبان اول را رعایت کنیم یعنی:

گوش دادن (listening)

صحبت کردن (speaking)

خواندن (reading)

نوشتن (writing)

تا حدودی این توصیه درست است اما اگر قرار باشد زبان خارجی را هم مثل زبان اول در طول چندین سال یادبگیریم ممکن است سرخورده شویم و بعد از صرف وقت و عمر و انرژی و هزینه زیاد از یادگیری زبان دوم صرف نظر کنیم.بنابر این بهتر است یک برنامه مدون داشته باشیم و تکنیکهایی را بیاموزیم که در مدت بسیار کوتاهی به این هدف نایل شویم.اصل مهم و اصولی در آموزش زبان مداومت است. اما باید بدانیم که مهارتهای چهارگانه زبان را چگونه بهتر و سریعتر و با جذابیت بیشتر فرابگیریم.

Button