8 اردیبهشت شروع دوره G.P.S ونک 19:30 الی 21

همایش رایگان آشنایی با دوره G.P.S در ونک و پیروزی با تخفیف ثبت نام
19 آوریل, 2015
شروع ترم اول دوره چهار مهارته (I.P.I) “صبح” از سه شنبه 8 اردیبهشت
25 آوریل, 2015

دوره مکالمه بدون کتاب با متد تصویر سازی ذهنی در مرکز ونک از روز سه شنبه 8 اردیبهشت در مرکز ونک برگزار میگردد.

این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار میگردد.

ساعت برگزاری این کلاس 7:30 الی 9 شب میباشد.

با توجه به محدودیت ظرفیت باقیمانده از این کلاس، در صورتیکه زمان و روزهای برگزاری مناسب شما میباشد، در اسرع وقت جهت ثبت نام اقدام نمایید.

تلفن: 88206090