مکالمات روزمره

8 آوریل, 2015

ثبت نام محدود G.P.S در مرکز ونک (19:30 الی 21)

دوره مکالمه بدون کتاب با تاکید بر مکالمات روزمره و کاربردی با تکنیک تصویر سازی ذهنی در مرکز ونک برگزار میگردد. این دوره در روزهای یکشنبه  و سه […]